A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền, giới thiệu về Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

- Tuyên truyền, giới thiệu về Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận
động và huy động xã hội tại địa chỉ: http://vandongxahoi.mattran.org.vn đến
cán bộ quản lí, giáo viên, người lao động trong đơn vị.

Thực hiện Công văn số 2765/SGDĐT-VP ngày 18/10/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc giới thiệu Trang thông tin điện tử của Tiểu
ban Vận động và huy động xã hội. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu
trưởng các đơn vị trường thực hiện một số nội dung sau:
- Tuyên truyền, giới thiệu về Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận
động và huy động xã hội tại địa chỉ: http://vandongxahoi.mattran.org.vn đến
cán bộ quản lí, giáo viên, người lao động trong đơn vị.


Nguồn:https://vandongxahoi.mattran.org.vn/ Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan