A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

tổng kết hội thi GVDG cấp trường năm 2020-2021

 

   PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM

TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

   Số:         /BC- TH.CPT 1               Cam Phước Tây,  ngày     tháng  03 năm 2021

 

BÁO CÁO

Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021

 

      Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm

       

     Căn cứ thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định  về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở  giáo  dục mầm non; giáo  viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở giáo  dục phổ thông;

           Thực hiện công văn số 594/PGDĐT-GDTH ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc hướng dẫn tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp trường năm  học 2020-2021;

           Thực hiện Kế hoạch  số 14/KH-CPT1 ngày 02 tháng 02 năm 2021 của trường tiểu học Cam Phước Tây 1 về việc  tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp trường năm  học 2020-2021;

          Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học được tổ chức định kì 2 năm/lần, qua đó đánh giá tình hình thực hiện chương  trình, nội dung sách giáo  khoa, đánh gía học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016, Thông tư 27/2020/TT-BGD ĐT ngày 04/09/2020 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Công nhận  danh hiệu  giáo viên dạy giỏi; tạo điều kiện để giáo viên học hỏi kinh nghiệm  dạy học; phát động phong trào thi đua  chào mừng 111 năm   Ngày Quốc tế Phụ nữ  (08/03/1910- 08/03/2021);  90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/03/1931-26/03/2021)

        Chuẩn bị, tuyển  chọn nhân sự cho Hội thi giáo viên  dạy giỏi cấp huyện các năm hoc 2021-2022;

           Qua thời  gian  tổ chức hội thi ( 08/03/2021- 19/03/2021) với tinh thần nổ lực, cố gắng, trách nhiệm của Ban tổ chức và giáo viên tham gia Hội thi. Hội thi  đã  đạt được những kết quả như sau :

         I . Những kết quả  đạt được qua  Hội thi

         1. Số   giáo  viên tham gia

          - Tổng số  :       12GV/ 21 GV toàn trường- Tỉ lệ  :  57,1%

          - Trong đó :       Khối 1:  1 giáo viên

                                    Khối 2:  2 giáo viên

                                     Khối 3: 3 giáo viên

                                     Khối 4:  3 giáo viên

                                     Khối 5:  1 giáo viên

                                   - Nhạc :  01   - Mĩ thuật : 01 GV   - Thể dục : 0

          - Trình độ đào tạo  

            + ĐHTH  :       4 Gv

            + CĐTH  :       8 Gv

            + GV nam :     2/12-  16,7%

         2. Tổ chức  thực hiên  :

         2.1. Khai mạc Hội thi- Thi Nội dung báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng dạy học  :

         - Tổ chức thi vào ngày 12/03/2021.

         - Kết quả:

     

Điểm 50 -59

Điểm 60-69

Điểm 70-79

Điểm 80-89

Điểm 90-100

 GV

%

GV

%

GV

%

GV 

%

GV

%

 

 

 

 

2

16,7

10

83,3

 

 

          

       2.2.Thi giảng :

       - Tổ chức từ ngày 16/03/2021 đến  18/03/2021

       - Kết quả

        Xuất sắc

Tốt

Khá

Số tiết

Tỉ lệ

Số tiết

Tỉ lệ

Số tiết

Tỉ lệ

4

33,3

7

58,3

1

8,3

       II. Ưu- khuyết điểm

      1  Ưu điểm

      1.1.Ban tổ chức- Ban Giám khảo:

         - Ban tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia dự thi và dự giờ học hỏi kinh nghiệm.

        -  Ban giám khảo làm việc nghiêm túc, công bằng đúng tinh thần các công văn hướng dẫn tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học.

     1.2.Giáo viên dự thi:

         - Nhiệt tình, tạo được không khí sôi nổi, dấy lên phòng trào thi đua dạy tốt - học tốt.

        -  Đã có 8/12 tiết dạy ứng  dụng CNTT, giáo án điện tử, (66,6 %) tranh, hình ảnh sinh động kích thích sự hưng phấn học tập của học sinh.

     * Báo cáo biên pháp nâng cao chất lượng dạy và học:

       - Phần lớn biện pháp đã  xác định được đối tượng nghiên cứu, gắn  với thực tế công tác giảng dạy từ đó đưa ra mục tiêu và biện pháp  phù hợp có tính khả thi .

      - Giáo viên tự tin, trình bày nội dung biện pháp có tính thuyết phục người nghe.

      * Trong giảng dạy :

         - Các tiết dạy đã xác định được vị trí, mục tiêu, chuẩn kiến thức, kỹ năng trọng tâm của bài dạy; truyền thụ chính xác, có hệ thống, gắn kiến thức với thực tế kinh nghiệm sống của học sinh.

        - Áp dụng những kĩ thuật dạy học tích cực, vận dụng nhuần nhuyễn các phương pháp bộ môn, khai thác và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học.

        - Phân phối thời gian hợp lí, các tiết dạy diễn ra nhẹ nhàng. Học sinh tích cực chủ động tiếp thu kiến thức, có tình cảm, thái độ đúng.

        - Lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục có trong từng bài dạy như : An toàn giao thông, AN-QP, tiết kiệm năng lượng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

    2. Hạn chế

    2.1. Ban tổ chức- Ban Giám khảo:

          - Ban  giám khảo  Hội thi  vừa  làm giám khảo vừa  đảm bảo công tác dạy học, giáo  viên thực hiện tiết dạy không phải lớp chủ nhiệm  vì thề BTC gặp một số khó khăn trong việc xếp lịch dạy và đảm bảo công tác dạy học theo phân phối chương trình .

    2.2. Giáo viên dự thi

          * Một số tiết day

          + Khâu khai thác, khám phá vốn sống, kinh nghiệm sống của học sinh để khai thác nội dung bài dạy còn hạn chế. Gắn kiến thức với thực tế cuộc sống của học sinh còn ít. Nhiều vấn đề đặt ra còn bỏ ngỏ chưa được giải quyết thấu đáo.

            + Phân bố thời lượng cho từng đơn vị kiến thức chưa hợp lí  dẫn đến hoạt động củng cố bài dạy  ở một số tiết dạy chưa được đầu tư đúng mức .

            + Còn lúng túng trong xử lí các tình huống sư phạm xảy ra trong tiết dạy. Hình thức dạy học đơn điệu, lặp đi lặp lại trong tiết dạy không gây được  hưng phấn học tập cho học sinh.

            + Một số tiết dạy việc bao quát, hướng sự chú ý của học sinh vào bài dạy còn hạn chế.             

            2.3. Báo cáo Biện pháp

        - Một số đề tài chưa xác định đúng phạm vi của Biện pháp ( Trình bày như một sáng kiến ), một số đề tài chưa  xác định  được mục tiêu cụ thể, chung chung với những công việc thường  làm của một giáo viên gần như một kinh nghiệm.

             III. Kết quả  :

            - 11 /12- Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường – Tỉ lệ:  91,7 %

           -  11 /21- Giáo viên toàn trường- Tỉ lệ:   52,3,1 %

           -  Trong đó : 4 /11  Đạt danh hiệu xuất sắc- Tỉ lệ : 36,3 %

            ( Đính kèm kết quả)

              Trên đây là báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021./.                                                                

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 

- Như trên ;

-  Lưu VT, CM;

- Websile  trường.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan