A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghị quyết đại hội Đảng 2020

ĐẠI HI

CHI BỘ TH CAM PHƯỚC TÂY 1

NHIM K 2020-2022

 

ĐẢNG CNG SN VIT NAM

 

Cam Phước Tây, ngày 29  tháng 02  năm 2020

 

 

                             

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 1- LẦN THỨ 6

(Nhiệm kỳ 2020-2022)

-----

         Đại hội Chi bộ Trường TH Cam Phước Tây 1, lần thứ 6 , vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng  02 năm 2020, tại trường TH Cam Phước Tây 1,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022.

 

      1.1 . Đánh giá tình hình nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020

 

          Sau khi nghe đồng chí Bí thư chi bộ thay mặt đoàn chủ tịch đọc Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

   

                         1.2  Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, triển khai mục tiêu ,nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ của Chi bộ.

 

          Đại hội đã tiến hành phân tích, thảo luận một cách tập trung, sâu sắc và đi đến thống nhất như sau :

 

          Đại hội cơ bản nhất trí với những nội dung chính trong báo cáo. Đại hội đã nhấn mạnh và thông nhất Nghị quyết,

 

 

                      Đại hội đã nhất trí phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu đề ra:

 

    *Chi bộ:  Phấn đấu Hoàn thành Tốt nhiệm vụ / năm

   *  Các chỉ tiêu cơ bản

 

     1- Phát triển Đảng viên:      03 đến 04  đảng viên / nhiệm kỳ

          

               2- Xây dựng Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến/ năm

      3- Xây dựng công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh/ năm.

      4- Đoàn thanh niên:  Chi đoàn vững mạnh/ năm.

      5- Giáo viên đạt lao động giỏi  trên  80%/năm,

      6- Chiến sĩ thi đua  02 đến 03  CB,GV,NV/năm

      7- Giáo viên dạy giỏi cấp trường trên  50%/ năm

      8 - Giáo viên dạy giỏi cấp huyện  02 GV/ năm ( đạt 100%)

      9- Học sinh được khen thưởng  trên 40 % HS/năm

      10/ Học sinh hoàn thành chương trình lớp học  98,0% HS/ năm

      11- Học sinh  hoàn thành chương trình bậc tiểu học : 100% HS/năm

      12- Công tác phổ cập: Duy trì trường Đạt chuẩn quốc gia  và thực hiện PCTH đúng độ tuổi  trên  90%/ năm.

     13-  Phấn đấu giữ vững danh hiệu trường đạt Chuẩn quốc gia hàng năm.

     14- Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ:  100% / năm - Không có đảng viên vi phạm tư cách.

 

 

II. Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, phó Bí thư chi  nhiệm kỳ 2020-2022       

   

    

 

III. Thông qua tổng hợp, ý kiến của  đảng viên chi bộ và ý kiến của đại biểu tại Đại hội.

          - Đại hội cơ bản thống nhất các nội dung đánh giá, báo cáo, các chủ trương, chỉ tiêu tại Đại hội nhiệm kỳ.

          - Các nhiệm vụ của nhiệm kỳ đã triển khai thực hiện có hiệu quả, phát huy các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp Đảng.

          - Giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ công chức có bản lĩnh vững vàng về lí luận, tư  tưởng, chính trị.

  

  - Thực hiện nghiêm Quy định 47/QĐ-TW ngày 01/11/2011 về những điều Đảng viên không được làm.

 

- Phát huy hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về tiếp tục đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  và chú trọng việc thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa “ trong nội bộ; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, tự phê bình và phê bình.

 

- Đại hội cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu đề ra.

 

IV.Thông qua kết quả bầu  cử Chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2022, gồm các đồng chí

 

1. Đ/c   Tô Quốc Vượng, được bầu  Bí thư chi bộ

 

2. Đ/c   Phạm Hồng Long,  được bầu phó Bí thư chi bộ

 

3. Đ/c   Đặng Hoàng Diệp,  được bầu chi ủy viên chi bộ

 

   Chi ủy giao cho bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 hoàn thành hồ sơ và kết quả bầu cử, báo cáo Đảng ủy (thông qua văn phòng Đảng ủy xã) để quyết định chuẩn y theo quy định.

 

                   V. Giao cho Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022

      

                  Tiếp thu ý kiến đóng góp, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức, đảng viên và ý kiến của đại biểu đại hội, hoàn thành báo cáo chính trị của Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 11, nhiệm  kỳ 2020-2025, xây dựng chương trình kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hộ đi vào thự tiễn cuộc sống.

        

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, đoàn viên công chức, viên chức tiếp tục phát huy truyền thống của chi bộ đoàn ết nhất trí khắc phục khó khăn để hoàn thành Nghị quyết Đại hội chi bọ nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội giao cho đồng chí bí thư Chi bộ có chương trình cụ thể để triển khai nghị quyết của chi bộ và hàng tháng có sơ kết . Có những cuộc sinh hoạt chuyên đề theo nội dung phương hướng để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Chi bộ.

 

Nghị quyết của Chi bộ được thông qua Đại hội với số đảng viên nhất trí là 11/11 đồng chí, tỷ lệ :100 %

Số đảng viên không nhất trí là :  0 % 

 

           THƯ KÝ  ĐẠI HỘI                                             CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI

 

                  (Đã ký)                                                                              (Đã ký)

 

            Võ Thị Xuân Thế                                                 Tô Quốc Vượng                                                    

 

                                                                                                                 

                                                                  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết