A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết nạp Đảng viên mới

Ngày 12/12/2019 Chi bộ tô chức Lễ kết nạp Đảng cho đồng chí NGUYỄN THỊ AN , giáo viên trường TH Cam Phước Tây 1; theo Quyết định số:1662-QĐ/HU ngày 13/11/2019 của Ban Thường Vụ huyện Ủy Cam Lâm.

Ngày 12/12/2019 Chi bộ tô chức Lễ kết nạp Đảng cho đồng chí NGUYỄN THỊ AN , giáo viên trường TH Cam Phước Tây 1; theo Quyết định số:1662-QĐ/HU ngày 13/11/2019 của Ban Thường Vụ huyện Ủy Cam Lâm.

Đ/c được bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng là niềm vinh dự của toàn thể đảng viên Chi bộ nhà trường, việc kết nạp đảng còn có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu, sự phát triển của cá nhân đảng viên nói riêng và cơ sở Đảng nói chung. Trong lễ kết nạp Đảng viên các Đảng viên  ghi nhớ rõ lời tuyên thệ của đảng viên mới để lễ kết nạp đúng trình tự cũng là lúc toàn thể dảng viên chi bộ được ôn lại nhiệm vụ của mình, để tiép tục rèn luyện phảm chất chính tri, tư tưởng.

    

                    NHỮNG NỘI DUNG ĐẢNG VIÊN TUYÊN THỆ KHI KẾT NẠP ĐẢNG

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Với những nội dung, nhiệm vụ tuyên thể, Đảng viên tuyên thề khi kết nạp Đảng trên đây là điều bắt buộc các đảng viên cần ghi nhớ và có trách nhiệm trước lời thề của mình khi kết nạp Đảng. Lễ kết nạp Đảng viên cũng được coi là dấu ấn mới, là bước ngoặt mở ra một trang mới cho cuộc đời mỗi người. Chính vì thế chúng ta cần trưởng thành hơn trong suy nghĩ, có bản trĩnh trính trị và kiến thức vững vàng, có nền tảng để tạo dựng một cuộc sống lành mạnh, ý nghĩa tốt đẹp nhất./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết