A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo kiểm điểm đại hội chi bộ 2020

ĐẠI HỘI

CHI BỘ  TH CAM PHƯỚC TÂY1

NHIỆM KỲ 2020-2022

 

*********

 

S:         -BC/CB-TH.CPT1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

 

Cam Phước Tây, ngày       tháng 3 năm 2020

                

 

 

 

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, phó Bí thư chi bộ

trường TH Cam Phước Tây 1

nhiệm kỳ 2017 – 2020 trình Đại hội chi bộ

---

PHẦN MỞ ĐẦU

 

            Thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của BCH TW Đảng “ thi hành điều lệ Đảng ” và hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư “một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng ”                Thực hiện hướng dẫn số            -HD/HU ngày        của HU Cam Lâm về Đại hội Chi bộ trực thuốc đảng bộ cơ sơ.

          Thực hiện kế hoạch 139-KH/HU ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Đảng ủy xã Cam Phước Tây về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ  2020- 2022.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, đảng viên trường TH Cam Phước Tây 1 đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng mà Nghị quyết đại hội của Chi bộ đã đề ra nhiệm kỳ 2017-2020.

       Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế : Về cơ sỏ vật chất, các phong trào thi đua cấp ngành chưa đạt theo yêu cầu mới đặt ra. Tại đại hội chi bộ  nhiệm kỳ 2017– 2020 sẽ đánh giá, phân tích đúng mức những việc đã làm được, những việc chưa làm được. Trên cơ sớ đó rút ra những nguyên nhân, ưu điểm, tồn tại. Đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2022  .

PHẦN I

KIỂM ĐIỂM NỘI DUNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA  CHI BỘ

 

I. ƯU ĐIỂM

 

1. Tập thể chi bộ, Vai trò của Bí thư, phó Bí thư chi bộ về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị.

1.1. Về lãnh đạo triển khai Nghị quyết Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

* Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

          - Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và của ngành, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Hoàn thành nghĩa vụ nhà nước và cấp trên giao đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch.

           - Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020:

 3 năm liền đợn vị Đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến.

 - Lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ; Quy chế Thi đua ; Quy chế làm việc; Quy chế  chi tiêu nội bộ ở đơn vị, đồng thời chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của Cán bộ, Đảng viên – giáo viên  – công nhân viên trong nhà trường. Dưới sự giám sát của tập thể cán bộ, đảng viên và quần chúng. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác. Tích cực thực hiện SK  -ĐDDH, đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Triển khai tốt nhiệm vụ“Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

         - Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác.

        - Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục với tinh thần dân chủ , bám sát cuộc vận  động : “ Dân chủ - Kỷ cương -Tình thương -Trách nhiệm.”

- Phát huy  Đoàn kết nội bộ, đảm bảo bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ - Bảo vệ tốt tài sản nhà trường.

         - Công tác phổ cập giáo dục tiểu học trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học  đạt  chuẩn Quốc gia, tỉ lệ trẻ phổ cập đúng độ tuổi đến năm 2019 đạt 94,7% cũng cố và duy trì các chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học .

          Nổ lực phấn đấu xây dựng Đạt trường Chuẩn quốc gia tháng 12/2018 được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận.

       - Đơn vị phát huy công tác duy trì sĩ số học sinh, hạn chế tình trạng lưu ban bỏ học, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong địa phương để vận động” ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” hằng năm đạt 100%  và học sinh bỏ học trở lại trường lớp.

 

* Về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa

 

- Chi bộ triển khai Nghị quyết, chỉ đạo đơn vị, hàng năm vào đầu năm học mới, đơn vị triển khai việc đăng ký Xây dựng cơ quan văn hóa, đăng ký trường học”An toàn về an ninh, trật tự” và cuối năm học lập hồ sơ đề nghị xét duyệt đơn vị đạt tiêu chuản “” An toàn về an ninh trật trự”.

- Phát huy hiệu quả Ban phổ biến tuyên truyền Pháp luật.

- Hoàn thành nhiệm vụ an ninh quốc phòng và tạo điều kiện CB,GV tham gia các lớp bồi dưỡng  kiến thức quốc phòng đạt chỉ tiêu.

 

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ Cán bộ, Đảng viên - giáo viên - công nhân viên. Luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chấp hành nghiêm túc những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

          - Thường xuyên tham gia học tập,  quán triệt  các Chỉ thị,  Nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực công tác. Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, thẳng thắn. Không để mặt trái của cơ chế thị trường tác động vào tâm tư, tình cảm của mỗi Cán bộ - Đảng viên   – giáo viên  – công nhân viên.

         - Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ, chi bộ  thật sự là hạt nhân chính trị trong các hoạt động của trường. Cụ thể là mỗi đảng viên phải gương mẫu thực hiện tốt vai trò lãnh đạo quan tâm đến lợi ích cộng đồng, nhân dân và gần gũi với quần chúng, gương mẫu thực hành tiết kiệm để quần chúng noi theo. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm Quy định 47/QĐ-TW những điều Đảng viên không được làm.

 

* Lãnh đạo công tác Tổ chức, Cán bộ

 

           - Thực hiện tốt công tác cán bộ, Phát huy vai trò công tác của tổ chức Đảng , tổ chức tốt công tác biên chế cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, cán bộ kế cận công khai, dân chủ.    

            - Hàng năm chi bộ lãnh đạo nhà trường thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý kế cận. Công khai minh, bạch trong công tác quy hoạch, phát huy quy chế dân chủ, quyền làm chủ của đội ngũ nhà giáo, quy hoạch cán bộ đảm bảo đủ trình độ chuẩn, đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, phát huy tính kế thừa.

 

* Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân

 

           - Triển khai công tác đồng bộ các đoàn thể nhân dân, hoạt động nhịp nhàn phát huy hiệu quả công tác và hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đạt kết quả theo nghị quyết đề ra.

                Cụ thể:

                - Công đoàn Đạt Vững mạnh

                - Chi đoàn Đạt Vững mạnh

                - Đội TNTP Hồ Chí Minh Đạt Liên đội mạnh

          * Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh

 

 

- Chi bộ lãnh đạo nhà trường thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

- Vào đầu năm học nhà trường bám sát nhiệm vụ Nghị quyết Chi bộ, xây dựng Nghị quyết đơn vị trình Hội nghị CBCCVC hàng năm, nhằm thống nhất kế hoạch, chương trình hành động và xây dựng Quy ché phối hợp cùng Công đoàn trường vận động CBGVNV thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu hàng năm.

- Triển khai tốt các cuộc vận động lớn nhằm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra đảng viên theo kế hoạch, nhằm chỉnh đốn nhiệm vụ đảng viên.

- Hoàn thành  chỉ tiêu phát triển đảng viên trong năm.

- Phát huy dân chủ trong Đảng, nêu cao tinh thần phê và tự phê và sức chiến đấu trong Đảng nhằm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, năm 2018 Chi bộ đạt chi bộ Trong sạch vững mạnh.

 

1.2. Về lãnh đạo chuẩn bị Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022

 

  Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy, nâng cao nâng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng , gắn với việc thực hiện có chiều sâu việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm đào tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc và toàn diện. Quán triệt tinh thần chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ. Xây dựng Nghị quyết sát với nhiệm vụ giáo dục hàng năm.

  Phát huy tinh thần nhiệm vụ về đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu thực hiện các mục tiêu đã đề ra cho nhiệm kỳ 2020- 2022 và tạo lập các tiền đề cho sự phát triển giáo dục, góp phần vào thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và địa phương , xây dựng xã hội theo mục tiêu của Đảng ”Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

 

2.  Đánh giá nhiệm vụ đối với đồng chí  Bí thư, phó Bí thư chi bộ

 

           - Lập trường tư tưởng vững vàng, giữ vững quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, kiên định đường lối đổi mới.

          - Kiên định với lí tưởng  trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin – tư tưởng Hồ Chí Minh , kiên định với mục tiêu “ Độc lập dân tộc – Chủ nghĩa xã hội ”

           - Nổ lực bám sát thực hiện tốt việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

        - Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đến từng đảng viên, giáo viên, luôn giữ phẩm chất đạo đức của nhà giáo.

       - Nổ lực học tập phát huy nhiệm vụ công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu  trong Đảng .

- Phát huy nhiệm vụ chính trị, hướng dẫn triển khai có hiệu quả các hoạt động của  chi bộ.

 - Trong công tác chỉ đạo luôn vận dụng tính khoa học, thực hiện đầy đủ các kế hoạch nhiệm vụ công tác. Phát huy tính dân chủ trong trường học.

         - Phát huy tốt vai trò tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách và vai trò người đứng đầu, tính nhất thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

 

           II. KHUYẾT ĐIỂM.

 

 

        1. Đói với bí thư, phó bí thư chi bộ

         

          - Công tác tuyên giáo của đảng có lúc chua kịp thời thường xuyên.

       

                         -  Các phong trào mũi nhọn còn  hạn chế  về thành tích.

  

     - Công tác chỉ đạo, điều hành còn thiếu quyết liệt, chưa khai thác tích cực các nhân tố điển hình, tiêu  biểu .

    

             - Chưa đẩy mạnh, thúc đẩy tích cực vai trò đội ngũ giáo viên cơ hữu, chủ chốt của các tổ chức chính trị trong nhà trường.

   

PHẦN II

KIỂM ĐIỂM VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, PHONG CÁCH VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA  BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

 

I. Ưu điểm.

1.1. Thực hiện Quy chế làm việc.

 

- Với chức năng và nhiệm vụ Chi bộ trường học theo Qui định của Điều lệ Đảng, Chi bộ đã nêu cao vai trò lãnh đạo, Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ Cán bộ, đảng viên- GV-CNV trong nhà trường. Nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức. Tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng trong thời kỳ Công nghiệp hóa -Hiện đại hóa đất nước. Chi bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới quy trình tổ chức, quán triệt nghị quyết và xây dựng các nghị quyết chuyên đề để nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ  trường học.

- Xây dựng Đảng về tổ chức : Thường xuyên củng cố và kiện toàn tổ chức Đảng , phát huy công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên , làm tốt công tác Đảng giữ mối quan hệ với cấp ủy nơi cư trú .

- Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên hàng năm .

- Chi bộ tiến hành sinh hoạt hàng tháng đúng quy định, thực hiện đầy đủ các nội dung đúng quy trình và sinh hoạt có chất lượng. Nghị quyết tháng của Chi bộ phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương chi bộ đã thực hiện tốt công tác dân chủ, phát huy trí tuệ đoàn kết thống nhất, chú trọng đến việc tự phê bình và phê bình để các đảng viên phát huy được ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm.

 

1.2. Đổi mới trong phát huy trí tuệ, đồng chí  Bí thư, phó bí thư chi bộ tham gia vào việc chuẩn bị nội dung trình  chi bộ.

 

- Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ về công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức  đề ra những nội dung biện pháp phù hợp nhằm động viên đảng viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

- Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa chi bộ với Ban giám hiệu trong việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ, lãnh đạo tổ chức công đoàn, chi đoàn thực hiện nghị quyết của chi bộ. Kiểm tra đôn đốc, thực hiện tốt công tác chuyên môn của nhà trường. Thực hiện tốt hội họp định kỳ của chi bộ, nhằm thực hiện nghị quyết của chi bộ đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác quản lý, phân công trách nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, hàng tháng có kiểm tra, đánh giá việc làm được, việc làm chưa được để kịp thời bổ sung uốn nắn, phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu xót. Bảm đảm sinh hoạt định kỳ của chi bộ, mỗi đảng viên tự kiểm tra việc chấn chỉnh Điều lệ Đảng, nội quy và quy chế của chi bộ.

 

- Bám sát các văn bản của Đảng, chỉ đạo cấp trên, chi bộ xây dựng hoàn thiện báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội trình chi bộ.

 

                II. Khuyết điểm.

       - Công tác kiểm  tra đảng viên có lúc chưa phát huy trí tuệ tinh thần kiểm tra , cần đi sâu phân tích một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc nhiệm vụ công tác.

    

 

PHẦN III

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG,

CHỈNH ĐỐI ĐẢNG, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH CỦA  BÍ THƯ,

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

 

I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII) VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG ĐẢNG.

 

1. Về lãnh đạo, chỉ đạo.

 

- Thường xuyên thực hiện tốt các cuộc vận động trong tòan ngành, tích cực thực hiện tốt  “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

          - Thường xuyên chủ động phát hiện ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện vi phạm về tư tưởng, hành động, phát huy tốt hiệu quả nói, viết, làm theo pháp luật, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn trong đảng.

 

          - Lãnh đạo CB- đảng viên thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ và không làm trái quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và của  cơ quan.

 

          - Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng những đề xuất kiến nghị của đảng viên và quần chúng, có kế hoạch phát huy tính lãnh đạo và giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề thuộc trách nhiệm của chi bộ, cơ quan, không gây mất niềm tin, mất đòan kết nội bộ.

 

2. Kết quả đạt được.

 

2.1- Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chóng tư tưởng “ tự diễn biến” “ tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

 

       -  Thực hiện tốt, hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, trong nội bộ.

       - Phát huy tinh thần đoàn kết  nội bộ, thực hiện nghiêm túc đấu tranh tự phê bình và phê bình

       - Làm tốt công tác đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, chính trị lối sống trong cán bộ, đảng viên.

       -  Đoàn kết tốt nội bộ, thẳng thắn đấu tranh tự phê bình và phê bình         

       - Chi bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo xây dựng lập trường, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên.

       -  Chi bộ làm tốt việc triển khai, nghiên cứu các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

    - Tập thể chi bộ Trường TH Cam Phước Tây 1 làm tốt công tác lãnh đạo, xây dựng tư tưởng, lập trường tốt.

       - Chi bộ nhà trường luôn quản lý tốt, kiểm tra, giám sát  thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện Quy định về 19 Điều đảng viên không được làm.

       - Tập thể chi bộ nhà trường có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh.

       - Nội bộ chi bộ không có biểu hiện mất đoàn kết, làm tốt công tác phê và tự phê bình

       - Chi bộ luôn mạnh dạn đấu tranh trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên.

       - Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý trong nhà trường.

       - Không có hiện tượng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong chi bộ

       -  Luôn đi đầu trong việc phê và tự phê trong các hoạt động trong nhà trường.

       - Không có biểu hiện mất đoàn kết trong chi bộ, không có hiện tượng sai phạm hay có biểu hiện tiêu cực.

                    

2.2. Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

 

       - Chi bộ nhà trường đặc biệt là đồng chí bí thư chi bộ luôn quan tâm đến việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên trong chi bộ. Chi bộ luôn quan tâm nắm bắt những tư tưởng, nguyện vọng của Đảng viên trong chi bộ, nắm bắt những thông tin phản ánh từ quần chúng, nắm bắt những biểu hiện của các cán bộ Đảng viên trong chi bộ để kịp thời có những biện pháp phù hợp, đúng lúc nhằm chấn chỉnh, tổ chức kiểm điểm, phê bình dưới hình thức phê và tự phê, xây dựng chi bộ nhà trường đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, tạo niềm tin cho tập thể sư phạm nhà trường, phụ huynh học sinh, quần chúng nhân dân.

       - Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, Chi bộ là một tập thể đoàn kết, nội bộ không có những sai sót, khuyết điểm để dư luận quan tâm bức xúc.

       - Tập thể đảng viên trong chi bộ có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, luôn gần gụi,  nhiệt tình với mọi người.

 

3. Khuyết điểm, hạn chế.

 

       - Cần thực hiện tốt hơn nữa trong việc nắm bắt diễn biến, biến động về công tác chủ nhiệm lớp.

       - Trong công tác điều hành cần linh động, tạo điều kiện thuận lợi mặt thời gian công tác.

       - Cần phát huy tinh thàn phê và tự phê cần thường xuyên hơn và phải thật sự kiên quyết. Tổ chức đảng cần phát huy cao hơn nữa sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo để xây dựng tập thể vững mạnh .

 

II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (GẮN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4, KHÓA XII)

 

  1. Về lãnh đạo, chỉ đạo.

 

    Chi bộ Trường Tiểu học Cam Phước Tây 1 đã lãnh đạo toàn thể đơn vị quán triệt sâu sắc nội dung cuộc vận động, cũng như mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng  các cuộc vận động, cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn của toàn Đảng  trong giai đoạn hiện nay. Đặt biệt chi bộ phát động chuyển sang chương trình, việc làm cụ thể : Từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

    Chi bộ có kế hoạch thực hiện cụ thể theo hướng dẫn của TW và các cấp ủy đảng, có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm theo từng chủ đề của cuộc vận động, từ đó rút ra bài học để thực hiện trong thời gian tiếp theo. Đưa các cuộc vận động, đẩy mạnh đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của các đoàn thể nhà trường. Chú trọng nhiệm vụ cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của đơn vị.

     Tích cực tuyên truyền tinh thần lịch sử Cách mạng địa phương, tổ chức thi tìm hiểu, tọa đàm trong CBCCVC và HS ; để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người tự giác học tập làm theo. Đề cao sự nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ chủ chốt trong đơn vị. Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên chính là nhân tố quyết định thắng lợi.

     Tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động đẩy mạnh, học tập, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm học. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành thường xuyên, liên tục, sâu rộng. Bằng nhiều hình thức phong phú để tiếp tục nâng cao nhận thức và động viên sự tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng Chi bộ, các tổ chức chính quyền và đoàn thể của nhà trường trong sạch, vững mạnh.

    Chi bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm  gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ các bài học của chuyên đề trước, chi bộ đề ra kế hoạch cụ thể và sát thực hơn, phân công cụ thể rỏ ràng và phát động thi đua trong toàn thể nhà trường cũng như vận động CMHS. Gắn cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó chi bộ là hạt nhân, mổi đảng viên, cán bộ là người đi đầu, vận động tuyên truyền mọi người tích cực hưởng ứng.

  1. Kết quả đạt được.

 

       Kết quả đã đem lại bước chuyển biến khả quan: chất lượng dạy – học được nâng cao, học sinh lên lớp thẳng hàng năm đạt trên 98.4 %, không có HS bỏ học, Trường đạt  Trường TH Chuẩn quốc gia năm 2018.

  

CBQL, GV đều đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, năm 2017 đạt chi bộ được Đảng ủy khen thưởng chi bộ Xuất săc trong việc học tạp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW. Qua đó đánh giá sự trưởng thành và phát triển nhà trường góp phần vào phát triển sự nghiệp GD địa phương ngày càng bền vững.

          Với những kết quả đạt được qua Cuộc vận động, chi bộ đã đánh giá và nhìn nhận cần phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt Cuộc vận động đó là:

 

1. Chi bộ cần quan tâm lãnh đạo năng động, sáng tạo, sâu sát hơn với thực tế, căn cứ vào hướng dẫn của Đảng cấp trên và điều kiện thực tế của nhà trường để có chương trình hành động cho phù hợp và thực hiện có hiệu quả. Không tự mãn với những kết quả đã đạt được mà phải cố gắng phấn đấu vươn lên ở mức cao hơn.

2. Chi bộ triển khai đồng bộ các hoạt động đẩy mạnh Cuộc vận động, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm học. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, và phải tiến hành thường xuyên, liên tục, sâu rộng. Bằng nhiều hình thức phong phú để tiếp tục nâng cao nhận thức và động viên sự tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

3. Đề cao tinh thần tự học, tự giác thực hiện theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi người trong đơn vị chính là nhân tố quyết định thắng lợi  nhiệm vụ.

 

3. Khuyết điểm, hạn chế.

 

       - Việc đánh giá đăng ký học tập hàng năm chưa thật sự quyết liệt, chưa phân tích từng nhiệm vụ của mỗi cá nhân đăng ký.

       - Công tác tổng kết, biểu dương, khen thưởng chưa thường xuyên.

 

PHẦN IV

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VÀ RÚT RA NHỮNG KINH NGHIỆM

 

                I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

 

- Chi bộ làm tốt công tác tổ chức quán triệt các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc có tập trung và có định hướng cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo.

- Chi bộ đảm bảo sự lãnh đạo và chỉ đạo đối với nội dung và phương pháp giáo dục theo chương trình mới một cách phong phú, làm cho cán bộ, giáo viên hiểu về đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta.

- Chi bộ triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên hiểu biết về pháp luật, đồng thời nắm bắt kịp thời về tình hình kinh tế, chính trị của địa phương và đất nước.

- Động viên cán bộ, giáo viên, công nhân viên tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, có định hướng giác ngộ về giai cấp, về Đảng về CNXH. Tăng cường học tập nghị quyết XII của Đảng, góp phần ổn định chính trị đưa  Nghị quyết vào đời sống xã hội và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

- Nâng cao chất lượng đảng viên và vai trò lãnh đạo của chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị trong mọi hoạt dộng. Mỗi đảng viên phải gương mẫu, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, giác ngộ về giai cấp công nhân của Đảng, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, ý thức tôn trọng pháp luật, quan tâm đến lợi ích cộng đồng, gương mẫu thực hành tiết kiệm để cán bộ, giáo viên, công nhân viên noi theo.

- Tham gia học tập tích cực các nghị quyết do cấp trên tổ chức.

- Đối với đảng viên phải thực hiện tốt Quy định 47/QĐ-TW ngày 01/11/2011 Quy định về những  điều đảng viên không được làm cách nghiêm túc. Đối với thầy, cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đảng viên đi sâu vào công tác quần chúng, nắm được tâm tư, nguyện vọng để quần chúng, hiểu về chủ trương đường lối của Đảng  và tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng.

- Tăng cường công tác phát triển Đảng, xây dựng chi bộ vững mạnh. Mỗi đảng viên đều được phân công theo dõi từng quần chúng, đôn đốc,  giúp đỡ để quần chúng nhận thức được vai trò tiên phong của đảng viên.

- Nâng cao hoạt động phong trào trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên bằng hình thức tự học, tự rèn để nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục. Thi đua dạy tốt, học tốt, cải tiến vận dụng triệt để các phương pháp dạy học, chú trọng phương pháp dạy học tích cực , sử dụng thường xuyên kỷ thuật dạy học mới. Tích cực triển khai tốt việc điều chỉnh nội dung dạy học theo chỉ đạo của phòng GD ĐT Cam Lâm.

- Phát huy vai trò Chi bộ trong hoạt động cơ quan.

- Trong công tác phối hợp chặt chẽ chính quyền nhà trường cùng vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao

- Tổ chức giao ban hàng tháng, học kỳ, năm học với BGH nhà trường, lãnh đạo công tác chính quyền nhà trường bằng Nghị quyết chi bộ.

- Cùng chính quyền nhà trường tổ chức khen thưởng thi dua, đánh giá công tác thực hiện tốt nhiệm vụ của viên chức lao động.

2. Khuyết điểm

          - Công tác chỉ đạo, điều hành có lúc thiéu quyết liệt, chưa phát huy tính tích cực của mỗi đảng viên và khai thác các nhân tố điển hình, tiêu  biểu .

          - Chưa làm tốt vai trò của đội ngũ GV cơ hữu,  chủ chốt của các tổ chức chính trị trong nhà trường.

          - Kinh nghiệm trong các phong trào mũi nhọn còn hạn chế – chưa tạo nguồn nhân lực trong giáo viên , học sinh nhằm phát huy hiệu quả các thành tích thi đua cấp ngành .

 

  1. Nguyên nhân

        - Trong xu thế hội nhập, đổi mới giáo dục CC,VC chưa phát huy mạnh tính sáng tạo, chưa làm tốt công tác đổi mới trong giảng dạy, trong sinh hoạt chuyên môn chưa phát huy tốt nhiệm vụ, đánh giá  năng lực của mỗi giáo viên.          

        - Việc đánh giá đảng viên chỉ tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, chưa làm rõ trách nhiệm công tác từng cá nhân.

 

II. MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÚT RA ĐỂ KHẮC PHỤC, SỬA CHỮA TRONG THỜI GIAN TỚI

 

1. Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ về công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức  đề ra những nội dung biện pháp phù hợp nhằm động viên đảng viên, cán bộ, giáo viên,  nhân viên của nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

2. Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa chi bộ với Ban giám hiệu trong việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ, lãnh đạo tổ chức công đoàn, chi đoàn thực hiện nghị quyết của chi bộ. Kiểm tra đôn đốc, thực hiện tốt công tác chuyên môn của nhà trường. Thực hiện tốt hội họp định kỳ của chi bộ, nhằm thực hiện nghị quyết của chi bộ đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác quản lý, phân công trách nhiệm vụ thể cho đảng viên, hàng tháng có kiểm tra, đánh giá việc làm được, việc làm chưa được để kịp thời bổ sung uốn nắn, phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu xót. Bảm đảm sinh hoạt định kỳ của chi bộ, mỗi đảng viên tự kiểm tra việc chấn chỉnh Điều lệ Đảng, nội quy và quy chế của chi bộ.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát  đối với việc thực hiện nghị quyết của chi bộ.

 

4. Làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát Đảng viên, đánh giá phân tích chất lượng chi bộ, đảng viên đảm bảo tính khách quan trung thực , phát huy tốt tính phê bình và tự phê , thực hiện tập trung dân chủ trong Đảng.

5. Làm tốt mối quan hệ các đoàn thể nhân dân .

6. Phát huy tính năng động, sáng tạo trong đảng, cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện nghị quyết của chi bộ. Giữ vững đoàn kết nội bộ.

 

 Trên đây là một số nhiệm vụ của chi bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ Trường TH Cam Phước Tây 1 trong  thời gian qua về triển khai thực hiện việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, chắc là còn những khiếm khuyết, chi bộ, bí thư chi bộ sẽ cố gắng hơn nữa trong thời gian tới. Tôi xin cám ơn sự chú ý lắng nghe và xin kính chúc sức khỏe , thành công và vạn sự may mắn đến với quý vị đại biểu, các đ/c đảng viên, quý vị khách mời, chúc Đại hội thắng lợi.

 

Trong Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 tôi tin tưởng với sự quyết tâm nỗ lực của Chi bộ và của tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên,  nhân viên, nêu cao ý chí, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thảo luận đi đến thống nhất để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ  tại Đại hội./.

                                                                                         

Nơi nhận:                                                                   T/M CHI BỘ

- Đảng ủy xã (b/c) ;                                                              BÍ THƯ

- Lưu: Chi bộ .

                                                                             


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết