A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

  Thực hiện Công văn số 1307/SGDĐT-VP ngày 3/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, phòng Giáo dục và Đào tạo (PGDĐT) đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn đơn vị trường biết. 

2. Công khai rộng rãi và cập nhật nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên bảng tin, Website của đơn vị. Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị trường triển khai thực hiện./.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan