A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 1                                           Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

Số:         /BC- TH.CPT 1                                                                                                        Cam Phước Tây,  ngày     tháng  03 năm 2019

BÁO CÁO

Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019

 

Căn cứ thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 07 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

           Thực hiện công văn số 593/PGDĐT-GDTH ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc hướng dẫn tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp trường năm  học 2018-2019;

          Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học được tổ chức định kì 1 lần /năm, qua đó đánh giá tình hình thực hiện chương  trình, nội dung sách giáo  khoa, đánh gía học  sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày  ngày 22/9/2016 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công nhận  danh hiệu  giáo viên dạy giỏi; tạo điều kiện để giáo viên học hỏi kinh nghiệm  dạy học; phát động phong trào thi đua  chào mừng 88 năm  ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/03/1931- 26/03/2019); Chuẩn bị, tuyển  chọn nhân sự cho Hội thi giáo viên  dạy giỏi cấp huyện các năm hoc sau;

           Qua thời  gian  tổ chức hội thi ( 27/02/2019- 22/03/2019 ) với tinh thần nổ lực, cố gắng, trách nhiệm của Ban tổ chức và giáo viên tham gia Hội thi. Hội thi  đã  đạt được những kết quả như sau :

         I . Những kết quả  đạt được qua  Hội thi:

         1. Số   giáo  viên tham gia :

          - Tổng số  :       14GV/ 21 GV toàn trường- Tỉ lệ  :  66,7%

          - Trong đó :       Khối 1:  3 giáo viên

                                    Khối 2:  4 giáo viên

                                     Khối 3: 1 giáo viên

                                     Khối 4: 2 giáo viên

                                     Khối 5:  2 giáo viên

                                   - Nhạc :  1   - Mĩ thuật : 01 GV   - Thể dục : 0 GV

          - Trình độ đào tạo :

            + ĐHTH  :       6 Gv

            + CĐTH  :       8 Gv

            + GV nam :     2/14-  14,3%

         2. Tổ chức  thực hiên  :

         2.1. Bài thi kiểm tra năng lực sư phạm :

         - Tổ chức thi vào ngày 01/03/2019.

         - Kết quả:

     

Điểm 10

Điểm 9,5

Điểm 9

Điểm 8,5

Điểm 8

 bài

%

    bài

%

bài

%

bài 

%

bài

%

/

 

3

21,4

7

50,0

4

28,5

/

 

 

        2.2. Đánh giá  SKKN- NCKHSPƯD:

      - Hội đồng khoa học chấm, đánh giá kết quả từ ngày 26/03/2019 đến 01/03/2019.

      - Kết quả :

     

Điểm 9

Điểm 8

Điểm 7

Điểm 6

Số SK

Tỉ lệ

Số SK

Tỉ lệ

Số SK

Tỉ lệ

Số SK

Tỉ lệ

8

57,1

4

28,5

2

14,2

/

 

 

       2.3.Thi giảng vòng 1-  Tự chọn :

       - Tổ chức từ ngày 04/03/2019  đến  07/03/2019

       - Kết quả

       

Xuất sắc

Tốt

Khá

Số tiết

Tỉ lệ

Số tiết

Tỉ lệ

Số tiết

Tỉ lệ

2

14,2

11

78,5

1

7,1

 

         2.4.Thi giảng vòng 2- Bốc thăm:

        - Tổ chức từ ngày 18/03/2019 đến  21/03/2019

        - Kết quả :

   

Xuất sắc

Tốt

Khá

Số tiết

Tỉ lệ

Số tiết

Tỉ lệ

Số tiết

Tỉ lệ

1

7,1

12

85,8

1

7,1

 

      II. Ưu- khuyết điểm:

      1  Ưu điểm :

      1.1.Ban tổ chức- Ban Giám khảo:

         - Ban tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia dự thi và dự giờ học hỏi kinh nghiệm.

         - Ban giám khảo làm việc nghiêm túc, công bằng đúng tinh thần các công văn hướng dẫn tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học.

      1.2.Giáo viên dự thi:

         - Nhiệt tình, tạo được không khí sôi nổi, dấy lên phòng trào thi đua dạy tốt - học tốt.

         - Đã có 16/28 tiết dạy ứng  dụng CNTT, giáo án điện tử, (57,1 %) tranh, hình ảnh sinh động kích thích sự hưng phấn học tập của học sinh.

     * Trong giảng dạy :

         - Các tiết dạy đã xác định được vị trí, mục tiêu, chuẩn kiến thức, kỹ năng trọng tâm của bài dạy; truyền thụ chính xác, có hệ thống, gắn kiến thức với thực tế kinh nghiệm sống của học sinh.

        - Áp dụng những kĩ thuật dạy học tích cực, vận dụng nhuần nhuyễn các phương pháp bộ môn, khai thác và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học.

        - Phân phối thời gian hợp lí, các tiết dạy diễn ra nhẹ nhàng. Học sinh tích cực chủ động tiếp thu kiến thức, có tình cảm, thái độ đúng.

        - Lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục có trong từng bài dạy như : An toàn giao thông, AN-QP, tiết kiệm năng lượng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

    2. Khuyết điểm :

    2.1. Ban tổ chức- Ban Giám khảo:

          - Ban  giám khảo  Hội thi  vừa  làm giám khảo vừa  đảm bảo công tác dạy học, số lượng ít nên  chưa hoán đổi được  100%  giảm khảo ở 2 vòng thi.

    2.2. Giáo viên dự thi:

          - Một số tiết day:

          + Khâu khai thác, khám phá vốn sống, kinh nghiệm sống của học sinh để khai thác nội dung bài dạy còn hạn chế. Gắn kiến thức với thực tế cuộc sống của học sinh còn ít. Nhiều vấn đề đặt ra còn bỏ ngỏ chưa được giải quyết thấu đáo.

            + Hình thức tổ chức  hoạt động nhóm  ở một số tiết dạy còn nặng về hình thức, đối phó, học sinh thiếu tương tác  trong hoạt động nhóm, không đảm bảo thời gian để học sinh thảo luận .

            + Phân bố thời lượng cho từng đơn vị kiến thức chưa hợp lí  dẫn đến hoạt động củng cố bài dạy  ở một số tiết dạy chưa được đầu tư đúng mức .

            + Còn lúng túng trong xử lí các tình huống sư phạm xảy ra trong tiết dạy. Hình thức dạy học đơn điệu, lặp đi lặp lại trong tiết dạy không gây được  hưng phấn học tập cho học sinh.

            + Một số tiết dạy việc bao quát, hướng sự chú ý của học sinh vào bài dạy còn hạn chế.             

            2.3. SKKN:

            + Mốt SKKN chưa đảm bảo cấu trúc, bố cục, thiếu cân đối giũa các phần nhất là phần nội dung các biện pháp thực hiện.

     III. Kết quả  :

            - 14 /14- Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường – Tỉ lệ:  100 %

           -  14 /21- Giáo viên toàn trường- Tỉ lệ:   66,7 %

           -  Trong đó : 3 / 14 Đạt danh hiệu xuất sắc- Tỉ lệ : 21,4 % ( Đính kèm kết quả)

              Trên đây là báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019./.                                                                

 

 

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG 

- Phòng GD(b/c);

-  3 Tổ   khối CM;                                                                                                                                    

-  Lưu VT, CM;

- Websile  trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan