A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học –Năm 2012-2013

 

PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY1          Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

KẾ HOẠCH  TỰ HỌC

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học –Năm 2012-2013

( Kèm theo kế hoạch số : 293/KH-TH.CPT1 ngày 18/12/2012 )

 

Từ Ngày  đến Ngày

Nội dung học tập

Tài liệu tham khảo

-20/12/2012- 20/01/2013

- Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học (10 tiết )

-Kiểm tra đánh giá các  môn học bằng điểm số kết hợp với nhận xét  (18 tiết )

-TT 32/2009-BGD&ĐT ngày 27/10/2009.

-21/01/2013-22/02/2013

- Tổ chúc giáo dục hòa nhập cho trẻ có khó khăn về nghe, nhìn ,nói ( 8 tiết )

-Tổ chúc giáo dục hòa nhập cho trẻ có  khó khăn về vận động ,thiểu năng trí tuệ. ( 8 tiết )

 

-Tạp chí Giáo dục Tiểu học  Tập 53/2011.

-Công văn 9547/BGDĐT-GDTH ngày 13/10/2008(V/v hướng dẫn hồ sơ học sinh trẻ khuyết tật học hòa nhập )

-25/02/2013-29/03/2013

-Những vấn đề chung về tổ chức HĐNGLL ở tiểu học (8 tiết )

- Nội dung tổ chức HĐNGLL ở tiểu học (10 tiết )

-Công  văn  380/PGDĐT-GDTH ngày 21/8/2012( V/v hướng dẫn HĐNGLL ở Tiểu học )

- Tài liệu tập huấn HĐNGLL hè 2012

-01/04/2013-30/4/2013

-Tổ chúc Kiếm tra .

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan