A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY CHẾ LÀM VIỆC TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM PHƯỚC TÂY 1

 

 

PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM

TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

      Số:   277 / QC- TH.CPT1                     Cam Phước Tây , ngày 30  tháng  9 năm 2019

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM PHƯỚC TÂY 1

 

(Ban hành dựa vào Điều lệ trường tiểu học theo Văn bản Hợp nhất số 03/2014/VBHN –BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GD-ĐT  )

 

Căn cứ Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020 ngày 28/9/2019

 

Phần thứ nhất

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Mục đích yêu cầu

 

- Nhằm tổ chức tốt việc giảng dạy, học tập và hoạt động đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục tiểu học do Bộ Giáo Dục ban hành.

- Xây dựng mọi hoạt động của nhà trường đi vào nề nếp vững chắc.

- Quy chế được xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai và công bằng nhằm thúc đẩy phong trào dạy và học mang lại hiệu quả và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đã đề ra.

 

Điều 2: Nguyên tắc thực hiện

 

- Tất cả mọi hoạt động đều theo một nguyên tắc: tập thể lãnh đạo , cá nhân phụ trách.

- Đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công từng bộ phận và cá nhân cụ thể .

- Tự nguyện, tự giác, công khai có sự đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ .

                                                            

Phần thứ hai

 

                    CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN

VÀ PHƯƠNG THỨC, LỀ LỐI  LÀM VIỆC TRONG NHÀ   TRƯỜNG

 

Điều 3: Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng

 

a/ Hiệu trưởng :

- Thực hiện theo điều 20 (ĐLNT): là người chịu trách nhiệm cao nhất trong nhà trường về mọi mặt: tổ  chức, quản lý, hoạt động, chất lượng giáo dục và các hoạt động khác.

- Có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng.

b/ Phó hiệu trưởng :

      -Thực hiện theo điều 21 (ĐLNT)

- Người chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và cùng hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Thực hiện nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công.

 

Điều 4: Tổ chuyên môn , tổ văn phòng

 

- Căn cứ điều 18 ĐLNT: thành lập tổ chuyên môn, chức năng, quyền hạn theo Điều lệ.

- Căn cứ điều 19 ĐLNT thành lập tổ văn phòng, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện theo Điều lệ.

 

Điều 5: Hội đồng

 

- Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng được thành lập và hoạt động theo điều lệ nhà trường (ĐLNT)

- Các Hội đồng tư vấn khác giúp hiệu trưởng về chuyên môn, quản lý được thành lập có nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian hoạt động do hiệu trưởng quyết định.

 

Điều 6: Giáo viên

 

- Giáo viên : thực hiện theo điều 29,31,32,34,35,36,37,38 : ĐLNT

- Giáo viên tổng phụ trách : thực hiện theo điều 22 ĐLNT

 

Điều 7:

- Tất cả CB- GV- NV trong quan hệ , làm việc phải thực hiện nghiêm túc về : hành vi , ngôn ngữ ứng xử , trang phục và các hành vi giáo viên không được làm theo điều 37,38 - ĐLNT

- Hành vi , ngôn ngữ ứng xử :mẫu mực , tôn trọng .

- Thực hiện tốt  Phương châm của nhà trường : “ Yêu thương – Tôn trọng – Trách nhiệm”

- Trang phục : vào ngày thứ 2, ngày lễ và kỷ niệm : CB,GV, NV - nữ mặc áo dài truyền thống. Thực hiện nhiệm vụ đeo thẻ CCVC khi làm việc.

 

 

Điều 8:

- Cứ mỗi sáng thứ hai hàng tuần tiến hành làm lễ chào cờ tại 2 điểm trường ( Hiệu trưởng - Hiệu phó : luân phiên các tuần)

+ Điểm chính:   Tuần lẻ   - Hiệu trưởng; tuần chẳn : Hiệu phó

+ Điểm Láng Chai : Tuần lẻ - Hiệu phó; tuần chẳn : Hiệu trưởng

- Nội dung, chương trình buổi lễ chào cờ: Nhận xét Thi đua HS, lớp; Phổ biến giáo dục pháp luật,  Phổ biến công tác Đội; Tuyên truyền công tác y tế; Tổ chức kể chuyện Bác Hồ trong HS; triển khai công tác nhà trường.

 

Điều 9:

 

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên tổng phụ trách, trưởng ban văn thể luân phiên phân công dự chào cờ  tại 2 điểm ,

- Mỗi điểm trường có Điểm trưởng giúp hiệu trưởng theo dõi mọi hoạt động của nhà trường .

- Tại mỗi điểm có giáo viên trực ban luân phiên hàng tuần, theo dõi, nhận xét , xếp lọai thi đua hàng tuần của điểm đó. Thống nhất cùng TPT Đội bình chọn lớp xuất sắc trong tuần.

 

Điều 10:

- Sau lễ chào cờ đầu tuần là họp giao ban lãnh đạo và tổ hành chính .

- Hàng tháng khi triển khai công tác tháng tới tiến hành họp ban lãnh đạo kiểm diểm việc thực hiện nhiệm vụ tháng qua, thống nhất nhiệm vụ  công tác tháng .

- Hàng tuần sau lễ chào cờ đầu tuần là họp nhanh, trao đổi, giao ban  hàng tuần: giao ban giáo viên theo đơn vị hai điểm. Hiệu trưởng , phó hiệu trưởng luân phiên dự như Điều 8 quy chế này.

 

Điều 11:

- Hội đồng giáo viên, chuyên môn cấp, tổ chuyên môn sinh hoạt hàng tháng theo ĐLNT và thực hiện theo quy chế của Phòng Giáo Dục.

- Tất cả các hoạt động của nhà trường tuân thủ theo ĐLNT và được thực hiện bằng các quyết định thống nhất của tập thể và hiệu trưởng.

 

Điều 12:

- Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường như: Công đoàn, Chi đoàn, Đội TNTPHCM, Hội cha mẹ, Hội khuyến học: hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được quy định của ĐLNT, tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật.

- Các tổ chức phải có sự thống nhất, phối kết hợp chặt chẽ, đoàn kết với nhau và chịu sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, Chi bộ trường TH Cam Phước Tây 1.

 

Điều 13:

- Công tác thi đua trong năm học được chia thành 2 đợt , có sơ, tổng kết và lượng hóa thành điểm với các chi tiêu cụ thể và được HĐTĐ khen thưởng nhà trường quyết định .

 

Điều 14 :

 

- Phân công chuyên môn của giáo viên hàng năm được dựa vào nguyên tắc: luân phiên, kế thừa  căn cứ vào trình độ chuyên môn của giáo viên .

- Phân chia lớp học sinh phù hợp với khu dân cư, địa lý .

 

Điều 15:  Tất cả CB-GV-NV có trách nhiệm và thực hiện:

- Sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường nhằm hạn chế thất thóat, mất mát xảy ra, làm mất thì phải đền bù và tùy theo mức độ bị xử lý kỷ luật.

 

- Tiết kiệm điện, nước theo quy định cơ quan .

- Tham gia tập trung học sinh về tại Điểm trường chính 3 lần /năm (Khai giảng năm học – 20 tháng 11- Tổng kết phát thưởng năm học).

- Vận động và thực hiện tốt trang phục HS theo quy định nhà trường .

-  Chỉ có những người có trách nhiệm được giao sử dụng, bảo quản cơ sơ ûvật chất mới được sử dụng như : máy vi tính, máy photocoppy, đèn chiếu, điện thoại ……Khi CB-GV-NV trong nhà trường muốn sử dụng phải hỏi ý kiến người quản lý.

 

PHẦN THỨ BA

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

Điều 18:

- Quy chế này được tất cả CB-GV-NV thảo luận, thông qua trong Hội nghị   CBCCVC đầu năm học và được bổ sung, điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

 

Điều 19:

- Tất cả CB-GV-NV có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này, CB-GV-NV thực hiện tốt sẽ được khen thưởng, nếu vi phạm tùy theo mức độ xử lý kỷ luật./.

 

   Nơi nhận:                         CT/CĐCS                              HIỆU TRƯỞNG

  - Ban lãnh đạo trường;               (Đã ký)                                                       (Đã ký)

  - Lưu: VT,TĐ.

 

                  Nguyễn Thị Huyền Trân                     Tô Quốc Vượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguồn: cptay1.camlam.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết