A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO SƠ KẾT THI ĐUA NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM

TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:    13/BCTĐ-TH.CPT1               

Cam Phước Tây , ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

BÁO CÁO SƠ KẾT THI ĐUA

NĂM HỌC 2019-2020

 

Căn cứ đánh giá thi đua học kỳ 1, thực hiện các tiêu chuẩn , tiêu chí thi đua, kết quả chất lượng giáo dục  năm 2019-2020

Trường TH Cam Phước Tây 1 báo cáo sơ kết  thi đua theo tiêu chí công tác như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 

  1. Cán bộ , giáo viên, nhân viên

 

                               Tổng số Cán bộ, giáo viên, công nhân viên :  32/22 nữ

 

  •  Cán bộ quản lý : 02 người. (Nam : 02, Nữ : 0)
  •  Công nhân viên           : 08 người. (Nam : 03, Nữ : 05)                             
  •  Tổng số GV       : 22 người  (Nam : 05, Nữ : 17)

           - Tỉ lệ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn :  22/22,  tỷ lệ :  100 %

    Trong đó :+ Số GV có trình độ đào tạo trên chuẩn : 21/22,  tỷ lệ : 95,5 %

    ĐHTH: 9-  Tỉ lệ 40,9% - CĐTH : 54,5 %

  • Số đảng viên của trường :  12 / 8  nữ , tỷ lệ : 37,5 % so với CB,GV,NV toàn trường.
  1. Những thuận lợi, khó khăn

           

                              1.2. Thuận lợi

 

            - Được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của PGD, sự quan tâm của Đảng ủy, HĐGD, UBND xã, sự ủng hộ của PHHS và các tổ chức đoàn thể xã hội.

           - Tập thể CB-GV-NV nhiệt tình đoàn kết, có năng lực tiếp cận và vận dụng tích cực nội dung, các phương pháp đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, có tiềm năng lớn trong việc ứng dụng CNTT trong dạy học. Giáo viên có tinh thần hòa nhập, khắc phục khó khăn, ổn định trong sinh hoạt, cuộc sống tại địa bàn công tác vốn khó khăn, học sinh tiểu học hồn nhiên, lễ phép.

 

            2.2.  Khó khăn

 

           

            - Trường đóng trên địa bàn nông thôn, có 2 điểm trường cách xa nhau, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trong đó học sinh dân tộc chiếm 47,1% trong tổng số  nên khó khăn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục  học sinh.

 

            - Thực hiện chỉ tiêu chất lượng giáo dục chưa giữ vững, trang bị của học sinh về các thiết bị học tập chưa đồng bộ, trường xa trung tâm huyện, khoảng cách công tác xa làm ảnh hưởng tâm lý cá nhân.

- Công tác huy động xã hội, xã hội hóa còn nhiều khó khăn nhất định, đời sống nhân dân phần lớn thuần nông, thu nhập chưa ổn định, vững chắc

 

II. NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG THI ĐUA

 

1. Tổ chức quản lý nhà trường 

 

          - Sắp xếp, tổ chức hợp lý bộ máy nhà trường hợp lý .

 - Có sự phân công công việc rõ ràng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được được giao.

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm học; thực hiện tốt chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác; thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ; sinh hoạt định kỳ đúng quy định. Có tổ chuyên môn đạt tiêu chuẩn tập thể lao động TT; không có tổ xếp loại yếu-kém.

- Tổ văn phòng xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm học phục vụ tốt việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác; thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ; sinh hoạt định kỳ đúng quy định.

- Xây dựng đầy đủ các tổ chức chính trị, đoàn thể trong nhà trường.

-  Năm 2019 Tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn : Hoàn thành Tốt nhiệm vụ      

- Xây dựng  đầy đủ các văn bản quản lý.

- Thực hiện quản lý các hoạt động giáo dục tốt.

- Quản lý thực hiện tốt công tác huy động 100% trẻ 6 tuối vào lớp 1. Duy trì vững chắc sĩ số học sinh .

 - Tổ chức thực hiện tốt quy trình kiểm tra, sử dụng các phương pháp kiểm tra để đánh giá khách quan kết quả học tập của học sinh.

- Quản lý thực hiện công tác văn thư hành chính, lưu trữ tài liệu.

- Thực hiện thông tin hai chiều.

- Thực hiện các chế độ thông tin báo cáo.

- Thực hiện đầy đủ kế hoạch thanh tra, kiểm tra do Phòng quy định và theo kế hoạch của nhà trường:

 

 

 2. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ

 

- Đảm bảo số lượng NV theo quy định.

- Trình độ của GV, NV đạt chuẩn 100% .

 - Nhà trường tổ chức công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đảm bảo nội dung, hình thức tổ chức, hiệu quả.

          -  Kết quả đánh giá xếp loại GV trong việc chấp hành quy chế chuyên môn tốt. 

- Kết quả đánh giá xếp loại GV, NV trong việc giảng dạy, công tác hành chính đúng chỉ tiêu .

- Tỷ lệ GV đạt danh hiệu GVDG cấp trường đạt : 76,3%  ,

-  Tham gia của GV đầy đủ trong việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh tham gia thi VCĐ, Violympic môn học  đem lại hiệu quả rõ nét trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

- Hiệu quả hoạt động của công tác y tế học đường đầy đủ.

 

 3. Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh

Tổng số HS : 327/154 nữ  - 14 lớp  học 2 buổi/ngày

Tróng đó HSKT : 3 HS; Không đánh giá : 01 HS

 

 1.3. Kết quả xếp Năng lực-Phẩm chất  của học sinh  100%

        

  2.3. Kết quả xếp loại hoạt động GD của của học sinh :

            + Tỷ lệ học sinh Hoàn thành tốt MÔN TOÁN  :   156    HS/ 327 HS

 Tỷ lệ :  47,7%

            + Tỷ lệ học sinh Chưa Hoàn thành :  31 Tỷ lệ : 9,5%

 

+ Tỷ lệ học sinh Hoàn thành tốt MÔN TIẾNG VIỆT :   134  HS/ 327 HS     Tỷ lệ :  41,0%

            + Tỷ lệ học sinh Chưa Hoàn thành :  19 Tỷ lệ :  5,8 %

 

 - Có các hoạt động văn hoá, nghệ thuật với nội dung phong phú và trở thành các hoạt động thường xuyên, có tác dụng giáo dục tốt.

- Tổ chức Vui hội trăng rằm, Thi chấm lồng đèn đẹp; Múa song Lân; đốt lửa, nhảy lửa,; văn nghệ nhà trường cùng giao lưu văn nghệ với Trường mẫu giáo Phong Lan cùng  hội từ thiện “Kết nối trái tim” và phát quà Trung thu cho HS.

- Tham gia đầy đủ các phong trào, hội thi của ngành tổ chức.

 

 4. Công tác tự đánh giá, Kiểm định chất lượng GD và thực hiện nhiệm vụ  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 

 

-  Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có văn bản chỉ đạo các đoàn thể phối hợp triển khai nhiẹm vụ  tự đánh giá Kiểm định chất lượng GD; xây dựng trường Chuẩn Quốc gia và nhiệm vụ “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào trong năm học.

         - Đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh:

       - Xây dựng  nhà trường có khuôn viên sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn; trường học có đủ công trình vệ sinh và luôn được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

        - Chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa. Tìm hiểu, tuyên truyền, giới thiệu các công trình, tu bổ, chăm sóc, vệ sinh công trình, tổ chức các hoạt động giáo dục tại khu vực di tích, cơ sở văn hóa.

        - Trường đã có Quyết định Công nhận của UBND tỉnh về Trường TH đạt Chuẩn quốc gia, theo QĐ số 4082/QĐ-CTUBND, ngày 27/12/2018.

        

                          5: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin       

    

             - Có 100% giáo viên thường  tham gia trang Website cá nhân, hộp thư điện tử theo tên miền của Sở (@khanhhoa.edu.vn

     - Khai thác có hiệu quả các công cụ trình chiếu, soạn và trình bày bài giảng điện tử  trong một năm học đạt 100% có số bài giảng điện tử bằng số giáo viên.

     - Có sử dụng các phần mềm mã nguồn mở trong công tác quản lý và giảng dạy như Open Office, Unikey, FireFox…

       - Có áp dụng các phần mềm quản lý trường học (quản lý học sinh, quản lý giáo viên, hỗ trợ xếp thời khóa biểu…); triển khai có hiệu quả hệ thống tin học quản lý giáo dục; quản lý quá trình học tập của học sinh.

        III. KÊT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

       

 1. Tập thể trường

 

          - Tổ chức Đảng năm 2019 đạt:  Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

          - GVDG cấp trường  đạt : 16/21 GV - Tỉ lệ :  76,3 %

          - GVDG cấp huyện  đạt : 2/2  - Tỷ lệ : 100%

         

          2. Học sinh

 

          -   Hội thi VCĐ cấp huyện : đạt 5/5 HS – tỷ lệ : 100%

                                                            Trong đó   01 HS dạt giải 1

                                                                           02 HS đạt giải 2

                                                                               01  HS đạt giải  3

          Tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết, chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không có cá nhân, tập thể bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; cá nhân vi phạm ATGT, viết đơn thư vượt cấp; hiện tượng bạo hành học sinh./.

         

  Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD và ĐT(b/c);                                                                     

- Khối TĐTH;                                                                                  (Đã ký)

- Lưu: TĐ,VT.                                 

                                                                                                Tô Quốc Vượng

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan