A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU HỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
             
  Đơn vị: Trường TH Cam Phước Tây 1        
 Chương: 622          
             
THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU HỘ       
Năm học 2017-2018      
Stt Nội dung Số tiền Ghi chú      
1 Măng non          
  Năm trước chuyển sang                 3,386,000          
  Số tiền thu hộ                  5,539,000          
  Số tiền sử dụng                 2,445,000          
  Số tiền còn dư                 6,480,000          
2 Bạn nghèo          
  Năm trước chuyển sang                    103,000          
  Số tiền thu hộ                               -            
  Số tiền sử dụng                              -            
  Số tiền còn dư                    103,000          
3 Đề thi          
  Năm trước chuyển sang                      64,300          
  Số tiền thu hộ                  5,104,300          
  Số tiền sử dụng                 5,168,600          
  Số tiền còn dư                              -            
4 Bảng tên          
  Năm trước chuyển sang                              -            
  Số tiền thu hộ                  1,758,000          
  Số tiền sử dụng                 1,758,000          
  Số tiền còn dư                              -            
5 Phiếu liên lạc          
  Năm trước chuyển sang                              -            
  Số tiền thu hộ                  2,637,000          
  Số tiền sử dụng                 2,637,000          
  Số tiền còn dư                              -            
6 Học bạ khối 1          
  Năm trước chuyển sang                              -            
  Số tiền thu hộ                       81,000          
  Số tiền sử dụng                      81,000          
  Số tiền còn dư                              -            
7 Nước uống           
  Năm trước chuyển sang                        9,000          
  Số tiền thu hộ                  8,514,700          
  Số tiền sử dụng                 8,510,000          
  Số tiền còn dư                      13,700          
8 Học anh văn          
  Năm trước chuyển sang                      23,000          
  Số tiền thu hộ                16,910,000          
  Số tiền sử dụng               14,373,000          
  Số tiền còn dư                 2,560,000          
               Ngày  21 tháng 05 năm 2018      
                     Thủ trưởng đơn vị      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan