QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

 TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM PHƯỚC TÂY 1

- Trường Tiểu học Cam Phước Tây1 thành lập theo Quyết định số 31/2006/QQĐ-UBND Thị xã Cam Ranh ngày 16/8/2006 , trên cơ sở tách ra từ trường TH Cam Phước Tây. Trong những năm qua Trường luôn phấn đấu vươn lên trong điều kiện có khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi. Những kết quả mà nhà trường đã đạt được đã nói lên điều đó. Nhà trường đang từng bước phát triển ổn định, phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, trường đã giữ vững, đang phấn đấu và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và học sinh

- Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường Tiểu học Cam Phước Tây 1 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục của Sở Giáo dục – Đào tạo Khánh Hòa,  Phòng Giáo dục & ĐT Cam Lâm Trường tiểu học Cam Phước Tây 1 cùng các trường tiểu học trên địa bàn xã, góp phần xây dựng phong trào giáo dục của địa phương nói chung, phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của huyện Cam Lâm và của tỉnh trong xu thế đất nước hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.    

 

  I/ Tình hình nhà trường

 

1.     Đội ngũ CB,GV,NV

 

          - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường: 33 trong đó:

 BGH: 2, trình độ đại học, đã qua bồi dưỡng quản lí giáo dục, đạt chuẩn về chinh trị (TCLLCT).

- Đội ngũ GV: 23/17 nữ, trình độ chuyên môn:  97,4% đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 21 GV  trên chuẩn  (08  đại học, 13 cao đẳng )

- Công nhân viên: 8 ( 1 kế toán kiêm văn thư; 1 thư viện; y tế 1; 3 bảo vệ; 2 phục vụ )

- Công tác tổ chức quản lý của BGH: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên: đội ngũ trẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

 

2.     Chất lượng học sinh   

                

Năm học

Số điểm trường

TS. HS/ lớp

Kết quả giáo dục

Số HS bỏ học

Số HS LB

Học lực

Hạnh kiểm

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Đạt

2008 - 2009

 

03

 

 

316/15

 

10,7%

 

29,7%

 

47,0%

 

12,6%

 

100%

 

 

02

 

12,6%

2009 - 2010

 

03

 

313/15

 

18,2%

 

30,0%

 

46,7%

 

5.1%

 

100%

 

/

 

5,1%

 

2010 - 2011

 

03

 

313/15

 

28,7%

 

33,9%

 

35,8%

 

1,6%

 

100%

 

/

 

1,6%

 

2011 - 2012

03

317

29.0%

32.8%

36.9

1.3%

100%

 

/

 

1.3%

2012 - 2013

03

306

32.4%

35.9%

31.1%

0.4%

100%

 

/

 

0.4%

2013 - 2014

03

303

31.1%

38.9%

29.4%

0.7%

100%

 

/

 

0.7

 

BẢNG TỔNG HỢP  CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - NĂM HỌC : 2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Khối lớp

Số HS/ Nữ

Học sinh hoàn thành chương trình lớp học

Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học

Kết quả khen thưởng

Ghi chú

Học sinh nổi bật Môn học- hoạt động giáo dục

Học sinh khen thưởng năng lực

Học sinh khen thưởng phẩm chất

Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

 

Tổng

Cộng

271/126

269

99.2%

65

100%

99

36,5%

17

6,2%

13

4,8%

 

               

 

            3. Thành tích học sinh cấp huyện

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC SINH

Tham gia  các Hội thi  cấp Huyện

 

Năm học

Họ và tên học sinh

Danh hiệu

Nội  dung

Ghi chú

2008-2009

Nguyễn Ngọc Hiếu

Đạt

Giao lưu HS giỏi Lớp 5

 

Võ Thị Hiền

Đạt

Giao lưu HS giỏi Lớp 5

 

Hà Thị Van Mỹ

Đạt

Giao lưu HS giỏi Lớp 5

 

Lê Thanh Thịnh

Đạt

Giao lưu HS giỏi Lớp 5

 

Nguyễn Thị Hoài Trinh

Đạt

Giao lưu HS giỏi Lớp 5

 

Lê Minh Khải

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

2009-2010

 

 

Giao lưu HS giỏi Lớp 5

Không đạt

 

 

Viết chữ đẹp cấp huyện

Không tổ chức

2011-2012

Ưng Thị Mỹ Hiệu

Đạt

Giao lưu HS giỏi Lớp 5

 

Phạm  Thân Thúy Hà

Đạt

Giao lưu HS giỏi Lớp 5

 

Đặng Đăng Khôi

Đạt

Giao lưu HS giỏi Lớp 5

 

Vòng Say Kính

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

Nguyễn Châu Bích Ngọc

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

Phạm Hoài Thương

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

Trần Thị Trúc Ly

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

Phạm Thân Thúy Hà

Giải 3

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

Lâm Thị Anh Tiên

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

2012-2013

Nguyễn  Thị Lan Anh

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

Nguyễn Châu Bích Ngọc

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

 

 

 

 

 

Lê Hoài My

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

 

Vòng Say Kính

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

 

 Võ  Thùy Yến Nhi

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

 

Nguyễn Thị Lan Anh

KK

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

 

Nguyễn Châu Bích Ngọc

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

 

Nguyễn Bạch Lân

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

 

Phạm Hoài Thương

KK

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

 

 

 

 

 

2013-2014

Lê Hoài My

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

Vòng Say Kính

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

2013-2014

Võ  Thùy Yến Nhi

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

Nguyễn Thị Lan Anh

KK

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

Nguyễn Châu Bích Ngọc

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

Nguyễn Bạch Lân

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

Phạm Hoài Thương

KK

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

Nguyễn Hoàng Nhật

Đạt

Giao lưu HS giỏi Lớp 5

 

Nguyễn Bạch Lân

Đạt

Giao lưu HS giỏi Lớp 5

 

Trần Quang Huy

Đạt

Giao lưu HS giỏi Lớp 5

 

2014-2015

Nguyễn  Ngọc Anh Quốc

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

Giải KK toàn Đoàn

Trương Thị Ngọc Anh

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

Vòng Say Kính

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

Võ  Thùy Yến Nhi

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

Nguyễn Thị Lan Anh

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

Nguyễn Châu Bích Ngọc

Giải 1

Viết chữ đẹp cấp huyện

2015-2016

Nguyễn Kim  Thùy

Giải 3

Viết chữ đẹp cấp huyện

Giải nhì toàn Đoàn

Mấu Thị Hồng

Đạt

Viết chữ đẹp cấp huyện

Trần Văn Tiến

KK

Viết chữ đẹp cấp huyện

Lê Hoài My

KK

Viết chữ đẹp cấp huyện

Võ  Thùy Yến Nhi

Giải 2

Viết chữ đẹp cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

4. Cơ sở vật chất:

+ Phòng học: 17

+ Phòng đọc thư viện: 02 (104m2)

+ Kho sách & thiết bị :01 (33m2)

+ Phòng đoàn đội: 01 (46m2) + phòng phó hiệu trưởng ( 16m2)

+ Phòng  hiệu trưởng ( 16m2) + Phòng kế toán: 01( 14m2)

+ Phòng hội đồng : 01 (48 m2 )

+ Phòng họpGV: 01 (26m2) + Phòng y tế  : 01( 14 m2)

+ Có 07 máy vi tính  trong đó có 7 máy đã được kết nối Internet

   + Có 01 máy chiếu. Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại .

Thành tích chính: Đã dần từng bước nâng dần chất lượng giáo dục, được học sinh và phụ huynh học sinh tin cậy. Năm học  2009 – 2010, 2010 – 20011 đến nay không có học sinh bỏ học,100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, tỉ lệ học sinh lưu ban giảm từ 12,6% còn  0,7 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Những thời cơ và thách thức

 

1. Thời cơ.

          Có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, đạt trình độ chuẩn cao , có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt. Nhu cầu giáo dục chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng.   

          2. Thách thức:

 - Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong xu thế phát triển chung, trong yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa bàn thời kỳ hội nhập.

 - Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

          - Kĩ năng ứng dụng CNTT trong quản lí, giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Số học sinh giỏi ở các trường TH  trong cụm và trong huyện tăng về số lượng, và chất lượng giáo dục. 

 

III.  Mục tiêu, chỉ tiêu và phương châm hành động.

 

1. Mục tiêu chung.

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục phù hợp địa bàn vùng đảo, xứng đáng là một trung tâm văn hóa của cộng đồng, thực hiên tốt nhiệm vụ nâng cao dân trí, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho yêu cầu phát triển cộng đồng. 

 

2. Mục tiêu cụ thể.

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

          - Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 75%.

 - Giáo viên sử dụng thành thạo word, exel, power point. . . đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT vào dạy học, giáo dục.  Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 15% .

          -  100% cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên trên chuẩn, các thành viên trong Ban Giám hiệu có trình độ  Đại học.

          - 100% tổ chuyên môn có giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, trong đó tổ trưởng chuyên môn có trình độ  đại học .

          + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, biết giao tiếp, ứng sử đúng mực. Tích cực tự giác tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giúp đỡ bạn.

2.2. Cơ sở vật chất.

          - Mở rộng diện tích nhà trường.

- Xây dựng trang bị phương tiện làm việc nhà hành chính; nhà điều hành theo hướng hiện đại.

          - Trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

- Trang bị phòng tin học,  xây mới 03 phòng học, 01 phòng đọc sách tại điểm trường Láng Chai. Mua sắm đủ bàn ghế chuẩn.

 - Xây dựng vườn hoa, khuôn viên nhà trường đảm bảo  môi trường sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”.

- Tích cực triển khai biểu bảng –hệ thống Xây dựng tốt phong trào “ Trường học thân thiện – Học sinh tích cực ”

3. Phương châm hành động “Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”

Phấn đấu xây dựng Trường Đạt danh hiệu “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực” năm 2014.

 

Phấn đấu xây dựng Trường TH  Đạt Chuẩn quốc gia  năm  2017 .

 

Trên đây là quá trìnhphát triển trường Tiểu học Cam Phước Tây 1./.